Saturday, October 16, 2010

Ulasan artikel yang bertajuk:"Mencari dinamik politik kampus"

NORAMANINA BINTI MOHD GHANI
SBLM 1023 :PENGANTAR PENULISAN

PEMERENGGANAN

a)Ayat tesis

Fenomenan 'the angry young man' atau golongan muda yang marah-marah adalah satu keadaan yang biasa    berlaku dalam mana-mana negara di dunia.Fenomenan ini menyaksikan bagaimana golongan muda yang vokal dan latang dalam menyatakan pendirian mereka.Tindakan secara  agresif dalam menyuarakan pandangan,ini juga memperlihatkan sifat mereka yang idealis.Hal ini juga  dibantu dengan tahap pendidikan dan akses maklumat yang mereka peroleh.

b)Ayat Topik

Sudut Pidato yang kini dibenarkan semula perlaksanaan di semua kampus adalah gelanggang perdana          kepada pelajar untuk menyatakan pandangan terhadap sesuatu isu.

c) (1)Perenggang deduktif

Kewujudan pelajar yang lantang bersuara semamangnya tidak dapat dinafikan.Sebagai entiti yang  bebas       dan tidak terikat dengan mana-mana pihak, penyataan suara dan pandangan  mereka  sentiasa kedengaran  melewati pelbagai  isu sehingga menyentuh soal  kepimpinan  negara.

    (2)Perenggang  induktif

Dalam hal ini, sukar untukkita membayangkan pemilihan MPP tanpa suara lantang daripada pelajar. Bagaimanapun, kelantangan itu  tidak  sampai  ke tahap  pertembungan  yang boleh mengacam keselamatan  awam apatah lagi negara. Yang ada hanyalah pertembungan idea dan pemikiran.

    (3)Perenggang deduktif kompekles

Bagaimana,saya  percaya  perlaksanaan  pemilihan  MPP boleh diperkemaskan  dari semasa ke semasa  supaya  ia mencapai kualiti yang tidak boleh  diragui.Pihak universiti  wajar mengambil iktibar dan mengambil jalan  untuk  memperbaiki  kelemahan jika ada. Seperti  pandangan Timbalan  Menteri Pengajian Tinggi, Datuk  Saifulddin Abdullah bahawa  proses demokrasi di kampus,misalanya wajar menjadi contoh kepada piilihan raya umum kerana  ia berlangsung dalam 'gedung ilmu'. Kualiti pemilihan MPP jelasnya mesti tidak boleh  rendah  daripada  pilihan  raya  umum.

d) Perenggang pengenalan -teknik yang digunakan

Menggunakan Analogi
Fenomena ' the  angry young man' atau golongan muda yang marah-marah  adalah satu keadaan  yang berlaku  dalam keadaan  yang biasa berlaku  dalam mana-mana dunia.Fenomena  ini menyaksikan bagaimana golongan muda yang vokal  dan lantang dalam menyatakan  pendirian mereka . Tindakan  secara agresif dalam  menyuarakan  pandangan ini memperlihatkan  sifat merekka yang idealis. Hal ini juga  dibantu dengan tahap  pendidikan  dan aksese maklumat yang  mereke  peroleh.

e)Perenggang penutup

Perpecahan di kalangan  pelajar sebelum,menjelang dan pasca pemilihan MPP wajar diperbaiki, meskipun prbezaan pandangan itu lumrah dan perlu diraikan,pelajar  harus bersatu.Pertikaian  yang berpanjangan tidak akan  diamanahkan .penuhilah kepercayaan itu sebagai satu  tasrif glamor yang  gemerlapan. Jawatan  bukannya alasan untuk bermegah-megah  jauh  sekali menggunakannya untuk kepentingan peribadi.

f) Perenggang Transisi

Tiada dalam catatan

g)Perenggang dialog

Seperti kata Menteri Pengajian Tinggi,Datuk Seri  Mohamed Khaled Nordin, perlaksanaan  e-undi sewajarnya tidak boleh  dipertikaikan terutama dalam era ledakan maklumat dan penggunaan teknologi. Apa yang  penting jelasnya,kepercayaan pelajar terhadap sistem yang dilaksanakan . Tegah beliau,apa  jua sistem yang terbaik di dunia  jika tidak didukung dengan keyakinan,ini pasti mengundang masalah.

h)3 ciri perenggan yang baik

  1)Kepautan

Selain itu, pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP)yang  diadakan setiap tahun boleh wujud meskipun menjadi contoh terbaik bagaimana prtembungan  idea dan pemikiran wujud meskipun ia berlaku dalam keadaa tidak terkawal.Perbezaan pandangan dan hujah dalam  saingan untuk  meraih  sokongan misalnya adalah sebahagian daripda rutin menarik yang mewarnai pemilihan  MPP saban tahun.

  2)Kejelasan

Pihak Kementeriaan Pengajian Tinggi (KPT) sendiri menerima apa jua pandangan  bagi memantapkan pelaksaan pemilihan MPP.Menteri juga sudah menyatakan kesediaannya untuk menerima mana-mana  memorandun daripada  pelajar asalkan ia dikemukan dengan tertib dan aman.

 3)Kesatuan

Kementerian memandang seriau  perlaksanaan pemilihan MPP kerana ia adalah satu poses demokrasi yang sewajarnya memberi pengalaman politikyang terbaik sebelum pelajar melangkah keluar.Disinilah mereka didedahkan dengan elemen penting dalam proses demokrasi seperti kbebasan bersuara dan kuasa untuk memilih pemimpin.Pendidikan demokrasi seperti ini harus ditanam dan dilestarikan supaya pelajar boleh menjadi warganegara yang baik,bertanggngjawab dan budiman. Lebih penting mereka  menghormati, mempercayai dan menghargai demokrasi itu sendiri.

i)Teknik menstruktur idea

 1)Teknik proses

Pemilihan MPP padakali ini yang dilangsungkan di semua IPTA nampknya sudah berakhir.Apa yang menarik,pemilihan pada kali ini disifatkan "panas"kerana  isi perlaksanaan e-undi di Universiti Malaya(UM).E-undi sebelum ini sudad dilaksanakan di kampus Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Unuversiti Islam Antarabangsa (UIA)

 2)Teknik sebab dan akibat

Mungkin sedikit mengecewakan ialah pemilihan  MPP kali ini masih menyaksikan label diberikan kepada  calon yang bertanding.Label seperti proaspirasi dan promohasiswa sebenarnya tidak membantu kepada perkembangan pendidikan politik kepada perkembangan pendidikan politik kepada pelajar.Sebaliknya ,ia hanya menambahkan lagi tahap polarisasi di kalangan pelajar di kampus. Jika sebelum ini pelajar dikatakan bersosial dalan lingkungan rakan etnik yang sama sahaja .label seperti  proaspirasi dan  promahasiswa ini  dikhuatiri menjarakkan lagi rantaian sosial antara  mereka.

 3)Teknik perbandingam
  
Kepada ahli MPP yamg berjaya dan diamanahkan, penuhilah kepercayaan itu sebagai satu taklif iaitu tanggungjawab yang perlu  ditunaikan dan bukannya tasrif atau glamor yang gemerlapan.Jawatan  bukanya
alasan untuk bermegah -megah jauh  sekali menggunakannya untuk kepentingan peribadi .Pada mereka yang kurang bernasib baik ,kegagalan bukanlah penutup kepada perjuangan untuk membela kebajikan pelajar atau apa juga yang terkandung dalam manifesto.Tanpa jawatan,mereka juga boleh menyumbang.